Spletna knjigarna Pólice Dubove

Splošni pogoji poslovanja

Kulturno-umetniško društvo Police Dubove si pridržuje pravico do sprememb in prilagoditev Splošnih pogojev poslovanja. Najnovejša različica je vedno objavljena na povezavi https://knjigarnapolicedubove.webnode.com/splosni-pogoji-poslovanja.

 

1. Upravitelj spletne knjigarne

Spletno Knjigarno Police Dubove, ki deluje na spletnem naslovu knjigarnapolicedubove.webnode.com (v nadaljevanju: spletna knjigarna), upravlja Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, skrajšano ime KUD Police Dubove, s sedežem na naslovu Vnanje Gorice, Nova pot 142, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, vpisano v register društev pri Upravni enoti Ljubljana, matična št.: 2326035, davčna št.: 85148202.

 

2. Glavne zahteve in pomeni izrazov

Prodajalec je pravna oseba, ki izstavi račun za naročeni izdelek ter pripravi in kupcu odpošlje pošiljko z naročenim blagom. Prodajalec v tej spletni knjigarni je KUD Police Dubove. Kupec je fizična ali pravna oseba, ki je s prodajalcem sklenila kupoprodajno pogodbo, pisno (bodisi prek spletnega obrazca bodisi po e-pošti) naročila blago oz. je ob nakupu prejela od prodajalca račun. Kupec in prodajalec sta se dolžna držati določil Splošnih pogojev poslovanja. Pogodba o naročilu se hrani na sedežu prodajalca in je na voljo samo pooblaščenim uradnim osebam (gl. točko 8). Kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe v petnajstih (15) dneh od prejema blaga (gl. točko 7).

Kupec z oddajo naročila izrazi strinjanje s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

 

3. Naročilo blaga

Kupec lahko naroči izdelke na dva načina, in sicer:

  • z naročilom prek sistema v eni izmed spletnih knjigarn, prek katerih prodaja KUD Police Dubove: knjigarnapolicedubove.webnode.com ali www.knjigarna-bookshop.eu,
  • z naročilom prek e-pošte: knjigarna.policedubove{afna}gmail.com.

Po prejemu naročila kupec po e-pošti prejme potrditev o sprejemu naročila in nadaljnja navodila.

Blago preide v last kupca pod pogojem, da ta poravna kupnino in druge stroške, vključno s stroškom dostave, ter prevzame blago.

Blago dostavljamo prek pošte oz. kurirske službe, izjemoma pa lahko tudi osebno, če kupec izrazi to željo in se uspemo dogovoriti za osebno predajo blaga.

 

4. Cene in plačilo

4.1 Cene

Cene izdelkov so navedene v evrih (EUR).

Cene so navedene brez DDV. Izjavljamo, da v skladu s 94. členom Z-DDV nismo zavezanec za DDV.

Cene, navedene ob posameznem izdelku, ne vsebujejo podatka o stroških pošiljanja. Podatek o celotni vrednosti naročila se prikaže, potem ko kupec izbere obliko dostave in plačila.

Za kupljene izdelke kupec od prodajalca prejme račun. Če je kupec pravna oseba in želi račun na davčno številko oz. identifikacijsko številko za DDV, mora v naročilu obvezno navesti ime in naslov podjetja ter njegovo davčno številko oz. ID za DDV.

 

4.2 Načini plačila

Plačilo je mogoče na naslednje načine:

  • Plačilo po predračunu: Kupec prejme predračun in nakaže kupnino na bančni račun, napisan na predračunu. Pošiljka in račun sta odposlana po prejemu kupnine na bančni račun. Pošiljke, če ni dogovorjeno drugače, dostavljamo prek pošte oz. kurirske službe.
  • Plačilo po povzetju: Kupec pošiljko plača z gotovino ob prevzemu poštne pošiljke od poštnega uslužbenca oz. kurirja.
  • Plačilo z gotovino pri osebnem prevzemu: Kupec blago plača ob osebnem prevzemu pri prodajalcu.

Stroški pošiljanja po pošti za območje Slovenije:

  • pri plačilu po predračunu: brezplačno
  • pri plačilu po povzetju: 2,90 €, pri naročilu v skupni vrednosti nad 40 € brezplačno,

Pošiljke v tujino je mogoče plačati samo prek bančnega nakazila na podlagi predračuna. Strošek pošiljanja v tujino znaša 6 €, pri naročilu v skupni vrednosti nad 80 € brezplačno.

Pri nakupu v vrednosti nad 40 € (oz. nad 80 € za pošiljke v tujino) stroškov pošiljanja ne zaračunamo.

Za vsak nakup v naši knjigarni prodajalec izstavi račun s podatki, ki jih je kupec navedel v spletnem obrazcu naročila oz. v naročilu, poslanem po e-pošti. Prodajalec račun pošlje bodisi v elektronski obliki (pdf) po e-pošti bodisi natisnjenega skupaj z naročenim izdelkom.

Jamčimo, da je vsak nakup v spletni knjigarni knjigarnapolicedubove.webnode.com varen.

 

5. Pogoji dostave

Blago, ki je na zalogi, bo odpremljeno najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema naročila oz. najkasneje v treh (3) dneh po prejemu plačila po predračunu. Stroški priprave pošiljke in pošiljanja po pošti se obračunavajo po ceniku, objavljenem v obrazcu spletne knjigarne. Podatek o celotni vrednosti naročila se prikaže, potem ko kupec izbere obliko dostave in plačila.

Naročeno blago bo dostavljeno na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu.

Prodajalec ne nosi odgovornosti za zamude, ki nastanejo po predaji pošiljke pošti oz. kurirski službi.

 

6. Stanje naročila in razprodani izdelki

Če iz kakršnegakoli razloga ne bomo mogli v celoti realizirati vašega naročila, vas bomo kontaktirali po e-pošti ali telefonu, da vam pojasnimo situacijo in vam omogočimo, da se sami odločite, ali boste z nakupom nadaljevali ali pa ga boste preklicali.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma odstopimo od izvedbe naročila, če je zaloga naročenega blaga izčrpana, oz. da se z vami dogovorimo, ali vam blago pošljemo, brž ko bo spet na zalogi. Prav tako si pridržujemo pravico, da odstopimo od izvedbe naročila, če ugotovimo, da je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani nemudoma obvestili po e-pošti ali telefonu.

 

7. Vračila in reklamacije

7.1 Vračila

Kupec ima v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Ur.l. RS, št. 98/2004 z dne 9. 9. 2004) pravico odstopiti od pogodbe v petnajstih (15) dneh od prejema blaga, in sicer to lahko stori pisno  na e-naslov knjigarna.policedubove{afna}gmail.com ali prek kontaktnega obrazca ali na poštni naslov na sedež prodajalca oziroma tako, da vrne prejeto blago na naslov prodajalca. Vračilo se lahko nanaša na celotno naročilo ali del naročila.

Kupec ni dolžan navesti razloga odstopa od nakupa, vendar mora prejeto blago vrniti nerabljeno in nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu pošiljke oz. potem ko nas pisno obvesti o odstopu od pogodbe. Pošiljki mora priložiti originalni račun in v spremnem pismu navesti tudi številko svojega bančnega računa. Blago po pošti pošlje na naslov prodajalca. Prodajalec za vrnjeno blago povrne kupnino.

Kadar kupec odstopi od naročila/pogodbe, nosi po Zakonu o varstvu potrošnikov (6. odstavek, 43.č člen) neposreden strošek vračila blaga.

 

7.2 Reklamacije

Reklamacija zajema poškodovano blago (npr. med transportom do kupca), blago z očitno ali proizvodno napako (npr. manjkajoče strani v knjigi). Lahko se nanaša na celotno naročilo ali del naročila.

Pritožbe in reklamacije sprejemamo v pisni obliki na e-naslov knjigarna.policedubove{afna}gmail.com ali prek kontaktnega obrazca. Prosimo, da v sporočilu napišete svoje ime in priimek, opis okvare in številko bančnega računa.

Poškodovano blago skupaj z računom in navedbo razloga za reklamacijo pošljite na naslov prodajalca.

Ne sprejemamo pošiljk poškodovanega blaga, poslanih po povzetju.

Reklamacije bomo obravnavali v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v štirinajstih (14) dneh od prejema pošiljke s poškodovanim blagom. V primeru da bo reklamacija ugodno rešena, vam bo prodajalec izdelek zamenjal z novim in polnovrednim, če pa to ne bo mogoče (npr. zaradi razprodanosti izdelka), vam bo povrnil kupnino. Stroške pošiljanja izdelka, ki je bil reklamiran, prodajalec krije le v primeru ugodne rešitve reklamacije.

Če reklamacija ni ugodno rešena, se lahko v petnajstih (15) dneh pritožite na sedež KUD Police Dubove.

Če imate dodatna vprašanja, jih naslovite na e-naslov knjigarna.policedubove{afna}gmail.com.

 

8. Varovanje osebnih podatkov

KUD Police Dubove se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupcev in uporabnikov spletnih strani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007) in z drugimi veljavnimi predpisi v EU in posameznih državah EU.

Osebne podatke kupcev in uporabnikov spletnih strani uporabljamo le v obsegu, ki je nujen za nemoteno izvedbo naročila. Osebnih podatkov kupcev in uporabnikov spletnih strani v nobenem primeru ne bomo delili s tretjimi ali nepooblaščenimi osebami.

Kupec ima pravico kadarkoli zahtevati vpogled v osebne podatke, ki jih KUD Police Dubove hrani o njem. Prav tako ima pravico zahtevati trajni izbris svojih osebnih podatkov, v kolikor njihovo hranjenje za določeno časovno obdobje ni obvezno zaradi zadostitve drugim zakonskim predpisom.

Oddaja naročila pomeni, da se strinjate, da KUD Police Dubove obdeluje vaše osebne podatke, potrebne za nemoteno izvedbo naročila, v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Preišči stran

Kontakt

Knjigarna Pólice Dubove Kulturno-umetniško društvo Pólice Dubove
Vnanje Gorice, Nova pot 142
SI-1351 Brezovica pri Ljubljani
Slovenija
DŠ: 85148202